Destination Rönne å och Ringsjön

Sandstrand vid Ringsjön en solig sommardag.

Nu satsar kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm på ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser.

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien håller vi på att avsluta och ett nytt projekt startas: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Projektidé

Projektidén är att skapa en destination för naturturism och upplevelser längs med Rönne å och Ringsjön, hela vägen från Skälderviken till Ringsjön.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?