2017-12-18

Webbaserad anslagstavla

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Lagen har fått en helt ny struktur och innehåller en del viktiga förändringar som krav på webbaserad anslagstavla.

Anslagstavlan ska vara väl synlig, lätt att hitta och ska därför ligga lättillgängligt på kommunens startsida.

Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla, till exempel i kommunhusets entré. Den kommer att finnas kvar, men kommer inte att räknas som anslagstavla i juridisk mening efter den 1 januari 2018.

Fullmäktiges sammanträden behöver heller inte annonseras i ortstidning enligt den nya lagen.

Innehåll på anslagstavlan

Kommunallagen reglerar också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan. Obligatoriskt innehåll är:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  • justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela