Äta o Bo o Uppleva
Visit Mittskåne
 • Idag får vi besök av landshövdingen Anneli Hulthén

  2017-02-20   |   Landshövdingen träffar kommunledningen och diskuterar bostadsbyggande, integration och pågående projektinitiativ.
 • Kommunfullmäktige 27 februari

  2017-02-16   |   Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 februari kl 18.00. Allmänheten är varmt välkommen som åhörare.
 • Trygghetsmätning i Hörby kommun

  2017-02-16   |   Sent i höstas genomförde polisen en trygghetsmätning i Hörby kommun. 600 slumpvis utvalda Hörbybor över 16 år fick enkäten, 68.7 procent av dem svarade. 600 enkäter är dubbelt så många som vid den föregående mätningen året innan.
 • Skolutredningen är klar

  2017-02-16   |   Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en skolutredning i Hörby kommun. Uppdraget kom från kommunstyrelsen och ska ge svar på vilka följder och ekonomiska effekter ett minskat antal skolor i kommunen ger jämfört med att behålla den skolstruktur som finns idag.
 • Fjärrvärmeavbrott åtgärdat

  2017-02-14   |   Tisdag den 14/2 uppstod ett fjärrvärmeavbrott i Hörby tätort. Läckan är åtgärdad av leverantören och både varmvatten och värme fungerar nu som vanligt.
 • Årets sportlovsprogram

  2017-02-13   |   18 – 26 februari, vecka 8 är det sportlov och som vanligt erbjuds en mängd aktiviteter för lediga barn och ungdomar.
 • Arbetet med snöröjning fortsätter

  2017-02-10   |   Agne Brobeck är en av 14 medarbetare som arbetar med att få undan snö från gator och vägar.
 • Nu är snön tillbaks och snöröjning pågår

  2017-02-08   |   Kommunen arbetar löpande med att röja snö för att göra gator och gång/cykelvägar framkomliga.
 • Kommunen häver kontrakt med integrationsboende

  2017-02-07   |   På grund av väsentliga kontraktsbrott häver Hörby kommun med omedelbar verkan kontraktet med Café Strandpärlan AB, som på kommunens uppdrag drivit ett integrationsboende för ensamkommande barn.
 • Dialog om cykelväg, gångstråk och lekplatser i Ludvigsborg

  2017-02-02   |   Den 28 februari arrangerar Hörby kommun en dialogkväll för att prata om framtida utveckling av cykelvägar, gångstråk och lekplatser.
 • Vi söker nya brandmän!

  2017-02-02   |   Är du intresserad av att hjälpa människor är det dags att söka jobb hos oss på räddningstjänsten!
 • Byggnadsnämnden 25 januari

  2017-01-31   |   På byggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2017 behandlades bland annat Lov inför anläggande av cykelbana.
 • Tekniska nämnden 26 januari

  2017-01-30   |   På tekniska nämndens sammanträde behandlades bland annat planering av medborgardialoger 2017. Byavandringar kommer att genomföras i Södra Rörum och Satserup.
 • Vill du bli rådgivare för RådRum?

  2017-01-26   |   Vi söker nu dig som vill bli rådgivare för RådRum i Hörby. En utbildning startar den 13 februari och för den som vill veta mer hålls ett öppet hus på Hörby Lärcenter tisdagen den 7 februari kl 10-14.
 • Miljönämnden 24 januari

  2017-01-30   |   På miljönämndens sammanträde behandlades bland annat Behovsutredning 2017-2019 och tillsynsplan 2017 samt ett yttrande till mark- och miljödomstolen om vindkraftverk i Elestorp och Tormastorp.
Sociala medier
Hörby kommun:
ESS letar leverantörer! Nu finns det en fantastisk möjlighet för er företagare inom el- och rörinsta... Läs mer.

Hrbykommun Fjärrvärmenätet är igång igen och beräknas ha nått full styrka kl 23. ☕️

Hörby kommun Hörbys gala för kärlek och gemenskap - på temat ”We are the world - Ett Hörby för alla” - blev en stor succé som lockade publiken till centrum. #hörby #kärleksgala Se Jonas Larssons fina bilder från galan http://www.xn--hrby-5qa.se/Sidor/Lyckad-gala-i-kärlekens-namn.aspx


Hörby i fler sociala medier