Fjärrvärme

Att använda fjärrvärme är kostnadseffektivt och miljövänligt. Dessutom krävs det nästan inget underhåll av dig som fastighetsägare.

I stället för att alla husägare har sin egen värmepanna kommer fjärrvärme från en central anläggning. Bränslet till fjärrvärmen består nästan enbart av biobränsle, och det innebär att det blir mindre negativ påverkan på vårt klimat. Koldioxiden som släpps ut innebär inget extra tillskott utan tas upp av träd i det naturliga kretsloppet. Aska, som är en annan restprodukt, tas om hand av personalen och återförs till skogen.

I Hörby kommer fjärrvärmen från en anläggning på Svartå 1. Biobränslet hämtas lokalt, och det mesta består av överskott från skogsindustrin, som gren och sågspån.

Fjärrvärme har funnits i Hörby sedan 2004 och ingår i Rindi Energi, som är en del av Solör Bioenergi.

Fick du hjälp av informationen på sidan?