Värmepump

Om värmepumpen tar energi från berg, jord, grund- eller ytvatten kan det påverka grundvattnet.

Därför måste du göra en anmälan till kommunen när du installerar en sådan värmepump.

Anmäl värmepumpen

Du anmäler att du ska installera en värmepump med blanketten Miljöskydd-anmälan/ansökan värmepump.
Om du har grannar med fastighetsgräns inom en radie om 50 meter behöver du även fylla i blanketten Miljöskydd-värmepump, grannes medgivande.

När du har fått beslut kan du börja installationen. Glöm inte att läsa igenom beslutet noga eftersom där kan stå särskilda villkor. Det är du som husägare som har ansvaret för att villkoren följs.

Att tänka på

Om du ska installera en grundvatten- eller bergvärmepump kräver miljönämnden att borrhålet ska fyllas igen. Det beror på att det finns risk för att vatten från olika grundvattenmagasin blandas, eller att det kan finnas vatten under tryck på platsen. Att fylla igen borrhålet innebär extra kostnader, och därför bör du prata med entreprenören om detta.

Luftvärmepump

Om ska installera luftvärmepump behöver du inte ansöka om tillstånd från kommunen. Men du som ägare är ansvarig för att pumpen inte orsakar störningar, som till exempel buller. Därför kan det vara bra att prata med grannarna innan du börjar installationen.

Tillverkaren brukar veta hur stort avstånd det ska vara till grannarna för att bullret inte ska överskrida riktvärdena. För att luftvärmepumpen ska fungera effektivt måste den placeras på rätt plats, och därför bör du anlita en fackman. Tänk på att det bara är kyltekniker med certifikat som får göra ingrepp i köldmediekretsen, rörsystemet i pumpen där köldmediet cirkulerar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?