Gränsutvisning

Ska du anlägga en häck, men är osäker på var gränsen för din fastighet egentligen går? Med åren försvinner ofta gränsmarkeringarna mellan tomterna. Då kan du få hjälp att hitta gränsens läge genom en gränsutvisning.

En gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Gränsen markeras med till exempel en träkäpp eller med sprayfärg.

Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsutvisning. En förutsättning för en gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. En gränsutvisning får ingen rättskraft, det vill säga att den inte är juridiskt bindande.

Du ansöker om gränsutvisning med den här blanketten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.