Fastighetsbestämning

Om det inte går att avgöra var gränsen mellan fastigheter ligger, då måste det göras en fastighetsbestämning. Detta gör Lantmäteriet.

Vid en fastighetsbestämning gör Lantmäteriet en utredning utifrån tidigare gränsmarkeringar och handlingar och fattar ett beslut om var gränsen ska ligga. Sedan markerar Lantmäteriet den. Lantmäteriet kan också reda ut vad som ingår i ett servitut eller en fastighets andel i en samfällighet.

Läs mer om fastighetsbestämning på Lantmäteriets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?