Fastighetsbestämning

Om det inte går att avgöra var gränsen mellan fastigheter ligger, då måste det göras en fastighetsbestämning. Detta gör Lantmäteriet.

Vid en fastighetsbestämning gör Lantmäteriet en utredning utifrån tidigare gränsmarkeringar och handlingar och fattar ett beslut om var gränsen ska ligga. Sedan markerar Lantmäteriet den. Lantmäteriet kan också reda ut vad som ingår i ett servitut eller en fastighets andel i en samfällighet.

Läs mer om fastighetsbestämning på Lantmäteriets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.