Allemansrätten

Allemansrätten innebär en unik möjlighet att ta del av den svenska naturen och landskapet.

Men med rättigheter kommer också skyldigheter.
Allemansrätten innebär att alla får ta del av naturen. Därför måste vi också värna om vårt landskap och vår natur. Använd allemansrätten med omtanke och sunt förnuft.

Allemansrättens grundprincip är: inte störa – inte förstöra. I den svenska lagstiftningen nämns allemansrätten utan att gå in på detaljer. Därför får du ta reda på vad du inte får göra enligt andra lagar, och handla med hänsyn.

Allemansrättens grundprincip är: inte störa – inte förstöra.

Det här får du inte göra i naturen

Du får inte skada växande grödor, skogsplanteringar eller annan känslig mark. Det innebär att du inte får gå eller rida på åkrarna. Du bör inte heller rida på granplantering, eftersom hovarna och hästens tyngd kan skada trädens rötter. Det kan också vara olämpligt att cykla på vandringsleder så att de blir leriga och svåra att gå på för den som kommer efter dig.

Du får inte gå över eller vara på någon annans tomt. Du måste gå runt hus och gårdar och du får inte slå läger intill ett hus.

Du får inte skräpa ner. Både människor och djur kan skada sig om du lämnar kvar glas, metall eller plastpåsar. Dessutom blir det svårare för den som kommer efter dig att njuta av naturen.

Det här får du göra i naturen

Vandra i skog och mark. Du får vara överallt i naturen, så länge du inte stör någon eller ställer till skada.

Plocka blommor och svamp. Du får plocka alla blommor och svampar som inte är fridlysta. Men tänk på att det kan finnas särskilda regler i naturreservat. Läs alltid på skylten vid reservatet.

Tälta. Att tälta under något dygn med ett par tre tält ingår i allemansrätten. Men om du ska tälta med ett stort antal tält eller under en längre period måste du kontakta markägaren. Du får givetvis inte slå upp tält precis intill ett boningshus. Undvik också att tälta på betesmarker där tältandet kan orsaka skada. Tänk på att det kan vara särskilda regler i naturreservat. Läs alltid på skylten vid reservatet.

Gråzoner i allemansrätten

När många personer gör en och samma sak kan det skapa störningar eller förstöra marken, även om du som enskild person inte vill störa eller förstöra. Ett exempel är ridning, där det kan bli skador på rötter och mark om många ryttare rider på samma slinga ofta. Därför kan det vara bra att prata med markägaren om du ofta rider på samma ställe.

En annan gråzon är paddling på populära stråk, där det kan bli slitage och störningar för de som bor längs med stränderna. Därför är det kanske extra viktigt att visa hänsyn när du paddlar på populära leder. Ta alltid med dig allt skräp, städa efter dig, elda med omsorg, stör inte djurlivet och för inte oväsen.

Allemansrätten och kommersiell verksamhet

Allemansrätten kan användas kommersiellt, men det innebär att du som är arrangör måste visa hänsyn och följa naturens förutsättningar. Det kan krävas samråd med länsstyrelsen och markägaren, som arrangör kan du bli skadeståndsskyldig om ditt arrangemang orsakar skada.

Fick du hjälp av informationen på sidan?