Naturvårdsprogram

Naturmiljöprogrammet för Hörby kommun handlar om vårt lokala naturvårdsarbete, både inom fysisk planering och för konkreta naturvårdsåtgärder

Naturvårdsprogrammet för Hörby kommun består av tre delar. En bakgrundsdel, en strategidel och en objektsdel.

Bakgrundsdelen beskriver kommunens olika naturtyper och de särskilda naturvärden som finns där. Bakgrunden innehåller även avsnitt om kommunens roll och ansvar, olika former av naturskydd, rödlistade arter, nationella och regionala miljömål.

Strategidelen innehåller fyra strategier för naturvårdens bevarande och utveckling.

Objektsdelen täcker 215 värdefulla naturområden. Varje område beskrivs med en allmänt beskrivande text samt med fasta rubriker i en grön ruta.

Ett naturvårdsprogram är ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag. Det beskriver vilka naturtyper som finns och hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på de rika naturvärden som finns i kommunen. Underlaget används för att planera naturvårdsåtgärder, friluftslivssatsningar och annan fysisk planering i kommunen. Naturvårdsprogrammet är också ett sätt att öka kunskapen om vår rika natur.

Remissversion

Det finns nu möjlighet att tycka till om Hörby kommuns naturvårdsprogram. Du laddar ner underlaget via länken nedan. Remissversionen kan komma att uppdateras med några fler bilder, illustrationer och några textavsnitt.

Remisstiden är fram till den 6 april 2021.

Du skickar ditt yttrande till samhallsbyggnad@horby.se

Märk tydligt att det gäller ”Remiss Naturvårdsprogram. Dnr: BMN 2020/164”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.