Arbete

Du som är nyanländ i Hörby kan få hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan också få etableringsersättning för att försörja dig den första tiden.

De flesta vuxna nyanlända får hjälp av Arbetsförmedlingen att komma in i det svenska samhället. Arbetsförmedlingen har nämligen ansvar för introduktionen för alla nyanlända som är mellan 20 och 64 år och har minst 25 % arbetsförmåga.

Tillsammans med dig gör Arbetsförmedlingen upp en plan som kallas för etableringsplan. Där kommer ni överens om olika insatser för att det ska gå så snabbt som möjligt för dig att få ett arbete och komma in i samhällslivet.

Om du bor i Hörby finns din etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen i Eslöv. Arbetsförmedlingen har en sida med information om vad de kan hjälpa dig med i etableringen. Där hittar du också tre informationsblad varav ett är riktat till de personer som får uppehållstillstånd. Bladet är översatt till 13 språk.

Dina skyldigheter

Du som är nyanländ har rätt att få hjälp, men för att få hjälpen har du också skyldigheter. Du måste skriva in dig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det är en förutsättning för att du ska få etableringsersättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.