Ensamkommande barn och unga

Som ensamkommande barn i Sverige kan du få hjälp och stöd på många sätt. Här kan du läsa mer.

När du kommer till Sverige får du plats i en kommun. Alla svenska kommuner tar emot ensamkommande barn och unga. Din kommun ska sedan hjälpa dig att hitta boende, och du får börja skolan. Du kan också få hjälp med olika saker kring asylprocessen och ekonomin.

Hitta boende

Här i Hörby finns möjlighet att bo i ett hem som är gemensamt för flera unga i samma situation. Det kallas för HVB-hem eller integrationsboende, och ska fungera som ett riktigt hem. En del familjer erbjuder också plats till ensamkommande i sitt eget hem.

God man

Du som är ensamkommande barn eller ungdom i Sverige får en god man under asylprocessen, eftersom du ju inte har dina föräldrar till stöd och hjälp. En god man hjälper dig med olika saker. Det kan vara allt från att ge dig stöd i asylprocessen till att hantera din ekonomi. Det betyder att god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som berör dig. God mans uppdrag upphör när du får uppehållstillstånd eller om du inte får vara kvar i Sverige. När du fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt eftersom du räknas som vuxen. Läs mer här: God man

Vardagen i Sverige

När du har fått bostad i Hörby, kommer du att börja leva ett vanligt liv. Du går i skolan, och för att kunna följa undervisningen får du undervisning i det svenska språket redan från start. På fritiden får du möjlighet till träning eller att utöva andra intressen, eller så kanske du träffar kompisar eller läser läxor. Du får också lite pengar varje månad att röra dig med.

Här kan du läsa mer om vad du som är ung i Hörby kan göra på fritiden, och var du kan vända dig om du behöver någon att prata med: Ung i Hörby

Familjeåterförening

Om du har ansökt om familjeåterförening och din familj har fått uppehållstillstånd i Sverige, så är det viktigt att du vet att det är du och din familj som har ansvar för att hitta boende åt er. Om du har frågor eller funderingar gällande familjeåterföreningen kan du kontakta din socialsekreterare. Varken socialtjänsten eller integrationsenheten kan hjälpa dig att hitta boende till din familj.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.