För dig som är ny i Sverige

Här kan du som är helt ny i Sverige läsa mer om vilken hjälp som finns att få och vad du själv måste göra.

När du kommer som ny till Sverige får du hjälp av kommunen med mottagning och bostad. Om du är under 20 år har kommunen ansvar för dig även när det gäller andra delar av livet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att hjälpa dig som är ung och kommer ensam till Sverige.

Den här hjälpen kan du också få av kommunen:

  • Undervisning i svenska, SFI. Läs mer om SFI på Lärcenters sida.
  • Samhällsorientering och annan vuxenutbildning. För att du och alla andra nyanlända ska kunna få del av samhällsorientering på ditt eget modersmål har Hörby köpt utbildning som deltagarna gör via internet i en lokal i Hörby, på det egna hemspråket. Läs mer under rubriken Samhällsorientering nedan.
  • För elever på Lärcenter finns också insatsen Bygga Broar.
  • Kommunens integrationsenhet: Här kan du få information och råd och stöd i frågor som gäller invandring och integration.

Samhällsorientering

Du och alla andra som är nya i Sverige måste gå en obligatorisk kurs i samhällsorientering. Kursen är till både för dig som är nyanländ och har beviljats uppehållstillstånd och för dig som är anhörig till en person som har rätt att vistas i Sverige. För att få gå kursen måste du ha fyllt 18 år men vara yngre än 65, och vara folkbokförd i Hörby kommun. Du som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller går i gymnasieskolan behöver inte gå kursen.

Kursen varar i totalt 60 timmar och innehåller olika teman, till exempel

  • att komma till Sverige
  • dina rättigheter och skyldigheter
  • att försörja sig och utvecklas i Sverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.