Bostäder för nyanlända

Hörby kommun är i stort behov av bostäder att förmedla till nyanlända som kommer till kommunen för att bosätta sig och påbörja sin etablering här. Här kan du läsa om hur du kan hjälpa till.

Vad menas med nyanländ?

Med ”nyanländ” menas en person som nyligen har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige. Enligt lagen (2016:38) ansvarar kommunen för att ta emot vissa nyanlända som Migrationsverket anvisar, och att ordna en bostad till dem i kommunen. Att ha en bostad är viktigt för att kunna påbörja etableringen i det svenska samhället. Nu söker vi dig som vill hyra ut en bostad till en nyanländ!

Till Hörby kommun anvisas både ensamhushåll och familjer. Därför söker vi alla typer av bostäder, från rum till hela villor.

För mer information, välkommen att kontakta kommunens boendekoordinator.

Som privatperson kan du hjälpa till på olika sätt

  1. Hyr ut ett rum i din lägenhet eller i ditt hus till en inneboende: Om du har ett extra rum i din bostad kan du hyra ut rummet till en inneboende. Det är tillåtet att ha inneboende i din lägenhet utan att fråga din hyresvärd, så länge du själv bor kvar i bostaden. Den inneboende ska ha tillgång till kök och badrum, och möjlighet att tvätta.
  2. Hyr ut en del av din lägenhet eller ditt hus: Kanske har du en uthyrningsdel eller separat lägenhet i anslutning till din bostad, som du kan hyra ut under längre tid? Din hyresgäst ska ha tillgång till kök och badrum och ha möjlighet att tvätta.
  3. Hyr ut din lägenhet i andra hand: Om du till exempel ska studera på annan ort eller provbo ihop med en partner kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, men du behöver tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Du hyr då ut hela lägenheten direkt till hyresgästen med ett andrahandskontrakt.
  4. Hyr ut en fritidsbostad eller villa som du inte bor i själv: Du kanske ska bo på annan ort ett tag eller vill hyra ut ditt fritidshus under en längre tid? Om du vill hyra ut en bostad som du äger avgör du själv villkoren för uthyrningen.
  5. Bygg till din befintliga bostad och hyr ut den nya bostaden: Om du har en tomt där du vill bygga exempelvis ett attefallshus för bostadsändamål är det möjligt för oss att teckna ett hyreskontrakt med dig i förväg, för att du ska vara garanterad en hyresintäkt när byggnaden är klar. Det gäller även om du vill dela av ditt befintliga bostadshus till två bostäder eller inreda en ny bostad på din befintliga fastighet. Enligt plan- och bygglagen får du förändra din bostad till max två bostäder totalt. Här kan du läsa mer om attefallshus och attefallsåtgärder. Vi bistår dig med gärna med råd och hjälp.

Förutsättningar

  • Bostaden som erbjuds ska vara avsedd som bostad. Hyresgästen ska ha tillgång till kök och badrum och ha möjlighet att tvätta.
  • Hyran ska vara marknadsmässig och vi ser gärna att du hyr ut i åtminstone ett år. Den som är nyanländ och påbörjat sin etablering får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra för bostad.
  • Ha med i beräkningen att hyresnivån påverkas av om kostnader för uppvärmning, VA och renhållning ingår eller tillkommer. Det är frågor som vi kan diskutera och rådgöra om för att klargöra vad som gäller.
  • Tänk på att om din privata uthyrning ger en stor extra inkomst så ska den beskattas enligt Skatteverkets regler. Läs mer om Skatteverkets regler här

Anmäla en bostad

Om du har en bostad du vill hyra ut anmäler du den genom att mejla vår boendekoordinator. Boendekoordinatorn går sedan igenom alla uppgifter och kontaktar dig. Läs mer här om vilka uppgifter vi behöver i din anmälan.

Behöver du råd och hjälp eller har frågor kring uthyrningen är du välkommen att kontakta boendekoordinator som gärna hjälper till.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.