Vanliga frågor och svar

Här finner du vanliga frågor och svar om att hyra ut bostad till en nyanländ.

Varför behöver de nyanlända hjälp med bostad?

De nyanlända som vi söker bostad till har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige och ingår i det som kallas etableringen. Migrationsverket har beslutat att de ska etablera sig i Hörby kommun.

Att delta i etableringen innebär att vara inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen eller att studera Svenska för invandrare (SFI), och då krävs att personen är folkbokförd i någon av Sveriges kommuner. Den som är utan egen bostad kan inte folkbokföras sig och riskerar att fastna på asylboenden runt om i landet. Därför är det viktigt att de som fått uppehållstillstånd snabbt får en egen bostad.

Varför hjälper kommunen till att ordna bostad?

Sveriges kommuner ansvarar för att ordna boende till vissa nyanlända flyktingar enligt ”lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning”. Därför har kommunen i uppdrag att ordna boende för de nyanlända som inte själva kan ordna boende.

Kommer kommunen att kontrollera att hyresgästen sköter sig?

Kommunen bistår den nyanlända med information och råd om det nya boendet vad gäller kontrakt, uppsägning, hyra och hur en bostad ska skötas. Den nyanlända har också ett bredare stöd av kommunen i sin integration. I övrigt gäller samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Nyanlända med uppehållstillstånd får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Ersättningen är bland annat avsedd för att betala hyra. Liksom vid all annan uthyrning krävs att hyran betalas för att hyresgästen ska kunna bo kvar.

Vilken form av stöd har nyanlända?

En nyanländ har stöd av kommunen och arbetsförmedlingen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området. De nyanlända får stöd från såväl arbetsförmedlingen som kommunen för att så snart möjligt komma in i arbete. Många är redan utbildade och har yrkeserfarenhet från sina hemländer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.