Belysning

Det är viktigt att samhället är väl upplyst, både för trafiksäkerhet och för att alla ska känna sig trygga.

Drygt 3000 ljuskällor lyser tillsammans upp Hörby kommun. Du kan hjälpa till genom att felanmäla trasiga gatlyktor och annan trasig utrustning.

Hörby kommun ser regelbundet över belysningen. Inspektionerna följer ett årsschema. Då tänder vi upp samtliga ljuskällor och åtgärdar trasiga ljuskällor, armaturer, stolpar och centraler.

Det går inget automatiskt larm när en ljuskälla går sönder. Därför gör du oss en stor tjänst om du hör av dig om du ser något som är trasigt. Hur lång tid det tar att åtgärda felet beror på hur omfattande skadan är och hur många ljuskällor det handlar om.

Varför är det tänt mitt på dagen?

Om gatubelysningen är tänd när det är ljus dag kan det bero på att kommunens entreprenörer utför underhållningsarbete. Men det kan också vara fel på anläggningen.

Prioritering när vi lagar trasig belysning

Akut fel som åtgärdas snarast:

  • Fel som innebär elektrisk eller mekanisk fara för människor eller djur.
  • Fel som gör att fem ljuspunkter i rad, eller sammanhängande i ett område, är släckta.
  • Fel på systemet som tänder och släcker belysningen i de olika delarna av kommunen.

Om vi behöver beställa material eller om felet beror på ett kabelfel kan det ta längre tid att åtgärda problemet.

Ansvar för belysningen

Kommunen ansvarar för belysningen i parker och på gator, torg och cykelvägar på allmän plats. Det finns dock undantag, eftersom gemensamhetsanläggningar också har ett eget ansvar för belysningen i vissa områden.

På infartslederna in och ut från kommunen är det Trafikverket som ansvarar för belysningen. Skånetrafiken har hand om belysningen vid de flesta busshållplatserna.

Om belysningen i Hörby kommun

Belysningen delas in i gatubelysning, parkbelysning och effektbelysning. Ungefär en fjärdedel av lamporna byts ut varje år. När vi bygger om eller bygger ut letar vi efter ljuskällor som är bättre för miljön.

Fick du hjälp av informationen på sidan?