Tillgänglighet

Utemiljön i Hörby kommun ska vara tillgänglig för alla.

Även om du har problem med syn eller hörsel, eller är rörelsehindrad, ska du ändå kunna ta dig runt på ett enkelt sätt. Det ska vara lätt att ta sig fram med rullstol, barnvagn, rollator och andra hjälpmedel.

Hörby kommun arbetar aktivt med tillgänglighet. Du kan läsa mer om tillgänglighetsarbetet här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?