Häckar och buskage

Om du har en egen tomt blir du säkert glad av att se dina häckar och buskage växa och frodas.

Men glöm inte att du måste se till att de inte skymmer sikten eller försvårar för trafikanterna.

Du som enskild fastighetsägare har ansvar för att växtligheten på din tomt inte växer ut på gator, gångbanor och cykelbanor. Det är viktigt både för trafiksäkerheten och framkomligheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?