karasburg.jpg

Delar av ungdomsstyrelsen från Hörby tillsammans med ungdomar från Karasburg. Foto: Ingmar Tykesson

Projekt ger spännande samarbete

Hörby kommun har ju under en tid haft ett partnerskapsprojekt med staden Karasburg i Namibia. Det samarbetet har resulterat i att Hörby fått en ungdomsstyrelse enligt modell efter Karasburgs ungdomsstyrelse.

 I Karasburg är ungdomsstyrelsen mycket aktiv, och man har bland annat en ungdomsborgmästare. Man fungerar som påtryckare mot de vuxna politikerna. Några av de frågor man arbetat med är att minska tonårsgraviditeter och att bekämpa droger. Även ungdomsarbetslöshet är en stor fråga.

Man har fått medel för att fortsätta utveckla arbetet med en ungdomsstyrelse och med Karasburg. SIDA-pengar är beviljade för perioden 2012-2014.

- Vi planerar för att ungdomsstyrelserna i de båda länderna ska kunna träffas två gånger per år. En gång kommer fyra ledamöter ur ungdomsstyrelsen i Karasburg till Hörby, och en gång per år kommer fyra Hörbyungdomar att åka till Namibia, berättar Ingmar Tykesson, projektledare för partnerskapsprojektet med Namibia.

Ingmar Tykesson är övertygad om att de båda ungdomsstyrelserna kan ha stor glädje och nytta av varandra. Han tror att Hörbyungdomarna kommer att få inspiration och idéer från Karasburg, där man ju jobbat på det här sättet betydligt längre.

Avfall och avloppsvatten

Ett andra partnerskapsprojekt ligger nu i startgroparna. Det handlar om staden Peja i nordvästra Kosovo, en region där många Hörbybor har sina rötter. Man har skrivit under ett gemensamt avtal, ett så kallat Letter of intent, där man är överens om att ansöka om medel. Även här handlar det om SIDA-finansiering. Ansökan ska vara inne i oktober i år, och går allt enligt planerna kör man igång 2013.

När det gäller samarbetet med Peja handlar det framför allt om tre områden. Dels avfall, där man i Peja idag deponerar allt avfall, men gärna vill komma igång med sortering och återvinning. Dels rening av avloppsvattnet, som idag går ut orenat i floden. Och som tredje punkt vill man även här utveckla den lokala ungdomsdemokratin. Arbetslösheten bland ungdomar i Peja är till exempel kring 50%.

Varför har man då sådana här kommunala partnerskapsprojekt?

- Att söka samarbete över gränserna skapar utvecklingsmöjligheter och i förlängningen faktiskt förutsättningar för en fredlig utveckling, stabilitet och en hållbar utveckling.  Hörby är bara en liten del av en stor värld. Alla vinner på att vi samarbetar med andra! Det är också viktigt långsiktigt att ge ungdomarna möjlighet att ta del i de kommunala beslutsprocesserna. På så sätt känner de att de är en del av samhället, säger Ingmar Tykesson.