Räddningstjänsten

Vår ambition är att du ska känna att räddningstjänsten kommer och hjälper dig och att du inte bara känner dig trygg när vi rycker ut och hjälper dig när något hänt, utan att du även kan få hjälp och stöd för att förhindra olyckor i ditt hem eller på din arbetsplats.

Räddningstjänsten hjälper även till vid större händelser i grannkommunerna eller i hela Skåne. Vi får också hjälp från andra delar av Skåne om det skulle behövas. Det finns gemensamma resurser i Skåne för bland annat räddningsledning och specialfordon för till exempel kemikalieolyckor. I kommunens gränstrakter är det dessutom så att närmaste räddningsstyrka larmas oavsett i vilken kommun händelsen skett.

Brandstationen på Kraftgatan 3 i Hörby kommer att vara mötesplats för frågor om skydd och säkerhet.

Personlig rådgivning

Vi hjälper dig med svar på bland annat:

  • Vilken typ av brandsläckare ska jag ha hemma?
  • Finns det kurser i hjärt- och lungräddning?
  • Hur förvarar jag mina brandfarliga vätskor?
  • Kommunmedborgare, företag, skolklasser, alla är alltid välkomna.

Deltidsstationer i Askeröd och Önneköp

Deltidsstationerna i Askeröd och Önneköp finns för att vi ska ha en så bra täckning och trygghet i hela kommunen som möjligt.

Jobbar förebyggande

Vi tycker det är viktigt att satsa på skadeförebyggande arbete, både för enskilda och företag. Ett mål är till exempel att det ska finnas brandvarnare i alla bostäder. Ett annat att du som medborgare ska känna dig trygg i förvissningen att du vet hur du ska agera för att förhindra att olyckan är framme och veta vad du ska göra om den ändå slår till.

Vi kommer också att fortsätta satsningen på välutbildad personal och modern utrustning. Det är av stor vikt att vi utvecklar räddningstjänsten så att den möter och tar hand om det moderna samhällets utmaningar.

Vill du göra en direkt insats och bli deltidsbrandman? Tveka inte att höra av dig till oss!
 
Räddningstjänsten är uppdelad i Skadeförebyggandeavdelning och Skadeavhjälpandeavdelning.
 
Skadeförebyggandeavdelningen ansvarar för:
  • Råd och anvisningar
  • Tillsyn
  • Utbildning

Skadeavhjälpandeavdelningen ansvarar för:

  • Operativa verksamheten
  • Försäljning/service av brandredskap

Räddningstjänstens operativa verksamhet är en deltidskår med stationer i Hörby, Askeröd och Önneköp

Totalt har nio man beredskap dygnet runt, året runt. När larmet ljuder i sökaren så har dessa personer 5 minuter på siga att ta sig till brandstation och sedan klä sig.

Räddningstjänsten har ett nära samarbete med Höörs räddningstjänst. Vi har bland annat gemensam Räddningschef och Skadeförebyggande-avdelning.  

Vi har även en Insatschefsberedskap tillsammans med Höör där en person svarar för ledningssamordningen vid större händelser. Totalt är det fyra personer som delar på denna funktion.

Hörby ingår även i Skåne Nordost samarbetet med tillgång till brandingenjörs kompetens samt andra personella och materiella resurser.

Kontakta oss
Räddningstjänsten

Vid en akut händelse ring 112
 
 
Räddningschef
Lars Nilsson
Telefon: 0413-282 16
Ansvarsområden:
Skadeavhjälpandeavd., ekonomi, personal, avtal
 
Stf. Räddningschef
Joakim Ilmrud
Telefon: 0413-282 26
E-post: joakim.ilmrud@hoor.se
Ansvarsområden:
Skadeförebyggandeavd. LSO, brandfarlig och explosiv vara, sotning, byggnadstekniskt brandskydd, råd och anvisning
 
T.f. Operativt ansvarig
Gert Ehlke
Telefon: 0415-37 80 66
Ansvarsområden:
Rekrytering, intern utbildning, utveckling av rutiner och likställande, Rakel, HT-planer, Insatsrapportering
 
Utbildningsansvarig
Andreas Cedergren
Telefon: 0733-31 02 79
Ansvarsområden:
Extern utbildning, ex. HLR och Allmän brandkunskap
Heta arbeten, utrymningsövning, service
 
Servicetekniker
Kjell Nilsson
Telefon: 0415-37 80 63
Ansvarsområden:
Fordon och räddningsmateriel, brandsläckare
 
Tillsynsförrättare
Roberth Friberg
Telefon: 0413-282 29
Ansvarsområden:
Tillsyn LSO, byggnadstekniskt brandskydd, råd och anvisning, systematisk brandskyddsarbete, skolprojekt