Politik och politiker

De förtroendevalda politikerna väljs vid allmänna val vart fjärde år. De fattar beslut som sedan tjänstemännen utför.

I spalten till vänster hittar du information om politikerna i Hörby kommun samt om de olika nämnderna och hur kommunen styrs.KS ordförande

KS ordförande
Suanne Meijer
0415-37 82 01

E-post E-post