Taxor och avgifter

Beskrivning

 

 

 Taxor och avgifter

 
  
  
  
  
Taxa för avgifter för avskrift av allmänna handlingar m m.pdf
  
2017-05-02 13:17Ingen närvaroinformationIvarsson, Marianne

 

 

 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.pdfTaxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.pdf

Taxa miljönämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen.pdfTaxa miljönämndens verksamhet enligt  livsmedelslagstiftningen.pdf

Taxa miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen.pdfTaxa miljönämndens verksamhet enligt alkohollagen.pdf

Taxa miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdfTaxa miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdfTaxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen.pdfTaxa för miljönämndens verksamhet enligt tobakslagen.pdf

Taxa miljönämndens tillsyn av solarier.pdfTaxa miljönämndens tillsyn av solarier.pdf

Taxa miljönämndens övriga verksamhet.pdfTaxa miljönämndens övriga verksamhet.pdf

Taxa prenumeration av sammanrädeshandlingar.pdfTaxa prenumeration av sammanrädeshandlingar.pdf

Taxa för räddningstjänsten.pdfTaxa för räddningstjänsten.pdf

Sotningstaxa.pdfSotningstaxa.pdf

Taxor och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdfTaxor och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.pdf

Avgifter - Kulturskolan.pdfAvgifter - Kulturskolan.pdf

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.pdfAvgifter inom äldre- och handikappomsorgen.pdf

VA-Taxa 2013.pdfVA-Taxa 2013.pdf

Taxa för felparkering i Hörby kommun.pdfTaxa för felparkering i Hörby kommun.pdf

Renhållningstaxa.pdfRenhållningstaxa.pdf

Uthyrning av kommunala lokaler.pdfUthyrning av kommunala lokaler.pdf

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig platsmark.pdfTaxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats.pdf

Taxa för kommunstyrelsens verksamhet enlig miljöbalken (strandskydd).pdfTaxa för kommunstyrelsens verksamhet enlig miljöbalken (strandskydd).pdf

Taxa för myndighetsutövning räddningstjänsten.pdfTaxa för myndighetsutövning räddningstjänsten.pdf