Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag".

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

  • Vanligtvis sammanträder fullmäktige i Kommunhuset, Ringsjövägen 4, den sista måndagen varje månad kl 18.00.

Alla intresserade är välkomna som åhörare. Det är dock bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor.

Fullmäktige fastställer kommunens politiska mål, bestämmer hur förvaltningsorganisationen ska se ut och fastställer budget.

Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val, som hålls vart fjärde år.

Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga kommunala nämnder/styrelser.

 

Nästa allmänna val hålls i september 2018.


Du kan också prenumerera på Protokoll & Kallelser. Då får du ett e-postmeddelande varje gång ett nytt dokument läggs till som rör den nämnd du valt att följa.

 

 

 

Fullmäktiges ordförande
Tommy Hall
0415-12758
070-3171144
E-post E-post
Protokoll & Kallelser
Hitta dokumenten
Frågor till politikerna
Kommunsekreterare
Bianca Mogren

0415-37 82 00

E-post E-post