Våra politiker
Ilir Abazi (MP)
Valnämnden - ersättare
Email: ilir.abazi@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Bertil Andersson (-)
Kommunfullmäktige - ersättare
Email: bert-ils-andersson@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Andersson (C)
Kommunrevisionen
Email: goran.hagstad@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Per-Erik Andersson (C)
Barn- och utbildningsnämnden - 1:e vice ordförande
Email: pem.adalen@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Alve Andersson (C)
Byggnadsnämnden - ordinarie
Email: alvepoagnesro@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Per Olov Andersson (MP)
Miljönämnden - ersättare, Tekniska nämnden - ordinarie
Email: per.o.andersson@me.com
Telefonnummer: +46 706 52 56 77
GPlus Twitter Facebook Blog


Henrik Andersson (S)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Kommunstyrelsen - ordinarie, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ersättare, Barn- och utbildningsnämnden - ordinarie, Valberedningen - ordinarie
Email: henrik-mff@hotmail.com
Telefonnummer: 0415-14251, mobil 076-6488776
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Olle Aronson (KD)
Industrifastighetsbolaget - ersättare
Email: olle.aronson@horby.nu
Telefonnummer: 0415-60390
GPlus Twitter Facebook Blog


Kamal Baker (V)
Kommunfullmäktige - ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Bengtsson (SPI)
Miljönämnden - ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Gunnar Bergquist (S)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Byggnadsnämnden - ordförande, Tekniska nämnden - 1:e vice ordförande
Email: lenik@sodrarorum.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Holger Boklund (SPI)
Industrifastighetsbolaget - ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Stefan Borg (SD)
Kommunfullmäktige - ordinarie Kommunstyrelsen - 2:e vice ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ordinarie Socialnämnden - ordinarie Valnämnden - 2:e vice ordförande Valberedningen - ordinarie
Email: stefan.borg@horby.nu
Telefonnummer: 0725-32 76 81
GPlus Twitter Facebook Blog


Jan-Åke Boulkizz (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Tekniska nämnden, 2:e vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: boulkizz@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Anette Börjesson (MP)
Miljönämnden, ordförande Kommunfullmäktige, ersättare
Email: anette.borjesson@mphorby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kristina Cavetoft (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, 1:e vice ordförande, Valnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Andreas Cimmerbeck (MP)
Kommunfullmäktige, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Linnea Claesson (V)
Kommunfullmäktige, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Dahlén (L)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: marie.dahlen@horby.se
Telefonnummer: 0733-83 44 59
GPlus Twitter Facebook Blog


Eva-Lena Danell-Törnkvist (V)
Kommunfullmäktige, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: teva_lena@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Maria Danielsson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: 590danielsson@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Davidsson (C)
Byggnadsnämnden, ersättare
Email: jan.davidsson@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Ekblad (SPI)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Henrik Feldt (S)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Hans Frank (L)
Kommunfullmäktige, ordinarie Socialnämnden, ordförande Industrifastighetsbolaget, ersättare
Email: hans.olof.frank@gmail.com
Telefonnummer: 0415-139 22, 0761-39 22 82
GPlus Twitter Facebook Blog


Monica Frank (L)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: monica_frank@hotmail.com
Telefonnummer: 0415-13922, 0733-647181
GPlus Twitter Facebook Blog


Marianne Frank-Karlsson (L)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: mariannfrank@live.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Ulla Franzén (SPI)
Valnämnden, ersättare
Email: ingvar.franzen@gmail.com
Telefonnummer: 0415-105 49
GPlus Twitter Facebook Blog


Helmer Frithiof (SPI)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Angelica Gaebler (SD)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Marina Graneskog (C)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Karin Gullberg (SPI)
Kommunrevisionen, ordförande


GPlus Twitter Facebook Blog


Melissa Gutiérrez (S)
Miljönämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Hall (S)
Kommunfullmäktige, ordförande
Email: tommy.hall.horby@telia.com
Telefonnummer: 0415-127 58, 0703-17 11 44
GPlus Twitter Facebook Blog


Monica Hall (S)
Valnämnden, 1:e vice ordförande
Email: monica.hall@telia.com
Telefonnummer: 0702-26 90 88
GPlus Twitter Facebook Blog


Percy Hallquist (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: Percy.Hallquist@lrfkonsult.se
Telefonnummer: 0415-140 80
GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Hallquist (SPI)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Kristina Hansen (KD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: kristina.hansen@kristdemokraterna.se
Telefonnummer: 0739-874 414
GPlus Twitter Facebook Blog


Håkan Hansson (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Kultur- och fritidsnämnd, 1:e vice ordförande, Industrifastighetsbolaget, ordförande Valberedningen, ersättare
Email: maahunter@tele2.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Hansson (SD)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Louise Hedlund (SD)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, 2:e vice ordförande Byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande
Email: louise.hedlund@telia.com
Telefonnummer: 0415-311250
GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Hedlund (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie Socialnämnden, 2:e vice ordförande, Valberedningen, ersättare Vigselförrättare
Email: bengt@hedlund.de

GPlus Twitter Facebook Blog


Sofia Hedman (MP)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie Kultur- och fritidsnämnden, ersättare
Email: sofia.hedman@mphorby.se
Telefonnummer: 0702 337697
GPlus Twitter Facebook Blog


Kristina Holmqvist (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: kristina.holmqvist@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Gerty Holst (SD)
Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare Socialnämnden, ordinarie Kultur- och fritidsnämnden, 2:e vice ordförande, Byggnadsnämnden, ersättare Hörbybostäder, ersättare Valberedningen, ordinarie
Email: gertyholst@hotmail.com
Telefonnummer: 0415-311028, 0706 956628
GPlus Twitter Facebook Blog


Jeanette Huasson (SPI)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Gunvor Håkansson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ordinarie Valberedningen, vice ordförande
Email: gunvor@ingemanstorp.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Håkansson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: hakansson.goran@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Stefan Jepson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare Tekniska nämnden, ersättare
Email: stefan.jepson@frickscement.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Johansson (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: andersjohansson60@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Paul Jönsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Valnämnden, ordförande, Hörbybostäder, ersättare
Email: paul.e.jonsson@sydek.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Kajsa Karlsson (C)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Patrik Karlsson (C)
Socialnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Marie Keismar (L)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Valberedningen, ordinarie
Email: marie@horby.nu

GPlus Twitter Facebook Blog


Mikael Keismar (L)
Byggnadsnämnden, ordinarie
Email: mk@verderana.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lennart Koncz (C)
Tekniska nämnden, ersättare Industrifastighetsbolaget, ordinarie
Email: Lennartk@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Yvonne Kulstad (L)
Kommunfullmäktige, 1 vice ordförande,
Email: yvonne.kulstad@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Larsson (C)
Kommunfullmäktige - ordinarie, Kommunstyrelsen - ordinarie, Kommunstyrelsens arbetsutskott - ersättare, Tekniska nämnden - ordförande, Valberedningen - ersättare
Email: anders.buster@gmail.com
Telefonnummer: 0415-60077, 070-7485311
GPlus Twitter Facebook Blog


Brita Larsson (L)
Överförmyndare
Email: britalarsson@telia.com
Telefonnummer: 0415-18133
GPlus Twitter Facebook Blog


Birger Larsson (L)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie Valberedningen, ersättare Hörbybostäder, ordinarie
Email: birger.larsson@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Agneta Larsson (L)
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie

Telefonnummer: 070-668 14 10
GPlus Twitter Facebook Blog


Magnus Lennartson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie
Email: magnus.lennartson@horby.nu

GPlus Twitter Facebook Blog


Thore Lennartsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ordförande
Email: thore.041512091@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Jörgen Leufstedt (MP)
Byggnadsnämnden, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Bo Lilja (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: bo.lilja@horby.nu
Telefonnummer: 070–654 38 84
GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Lilja (S)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Lind (SD)
Kommunfullmäktige, ersättare Socialnämnden, ersättare Tekniska nämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Lindholm (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie Valberedningen, ordinarie
Email: eva.lindholm@moderat.se
Telefonnummer: 0705-110507
GPlus Twitter Facebook Blog


Lars Lindwall (M)
Tekniska nämnden, ordinarie Valnämnden, ordinarie
Email: larslindwall@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Anders Malmgren (M)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Valnämnden, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Email: anders.s.malmgren@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Susanne Meijer (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordförande, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande
Email: susanne.meijer@horby.se
Telefonnummer: 0708-15 08 41
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Matilda Modig (MP)
Kommunfullmäktige, ordinarie Socialnämnden, ordinarie Valberedningen, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Sten E Månsson (SD)
Kommunfullmäktige, ersättare Miljönämnden, ordinarie Tekniska nämnden, ordinarie Industrifastighetsbolaget, vice ordförande


GPlus Twitter Facebook Blog


Jan Möller (SPI)
Kommunfullmäktige, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Neubert (S)
Kommunfullmäktige. ersättare
Email: neubert53@hotmail.com

Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Nilsson (C)
Miljönämnden, ordinarie
Email: piledahl@live.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Gunnel Nilsson (C)
Ersättare för överförmyndaren


GPlus Twitter Facebook Blog


Majvi Nilsson (C)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Ulf Nilsson (M)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: ulf_nilsson54@hotmail.com
Telefonnummer: 0705-35 01 46
GPlus Twitter Facebook Blog


Martin Nilsson (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare
Email: martin.nilsson@horby.se
Telefonnummer: 0415-378192
GPlus Twitter Facebook Blog


Gudrun Nilsson (SPI)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Göte Nilsson (SPI)
Byggnadsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Gert Nygren (SPI)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie
Email: gert.nygren@netlan.nu

GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Nyman (L)
Socialnämnden, ordinarie Valnämnden, ordinarie
Email: nymaneva@live.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Johan Ohlin (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Miljönämnden, 2:e vice ordförande, Socialnämnden, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Valberedningen, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Bengt Arne Olofsson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare Byggnadsnämnden, ersättare
Email: bengtarne.olofsson@gmail.com
Telefonnummer: 0706 722095
GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Olofsson (M)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Benny Olsson (C)
Miljönämnden, ersättare
Email: benny@unitednerds.se
Telefonnummer: 0768-68 66 66
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Rune Olsson (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Byggnadsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Eva Olsson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Göran Olsson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Harriet Olsson-Strange (S)
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Katrin Palm (M)
Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Per Persson (C)
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Tommy Persson (L)
Kommunrevisionen
Email: tommy@srb.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Anette Persson (M)
Kommunfullmäktige, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Email: eva.anette.persson@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Filip Persson (MP)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare Valberedningen, ordinarie Hörbybostäder, ersättare
Email: filip.persson@horby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Stellan Persson (SD)
Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Erik Ridderby (MP)
Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ersättare
Email: erik.ridderby@mphorby.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Lars-Göran Ritmer (M)
Socialnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Jens Rosberg (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie
Email: jens.rosberg@netset.se
Telefonnummer: 0415-70 000, 0733-919 100
Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Rolf Rosdahl (SPI)
Tekniska nämnden, ersättare
Email: zimbarolf@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Leif Rosvall (M)
Kommunrevisionen
Email: leif@rosvalls.se
Telefonnummer: 0415-149 86, 0705-52 99 22
GPlus Twitter Facebook Blog


Lena Rosvall (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordförande, Valberedningen, ordförande
Email: lenarosvall@yahoo.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Staffan Salomonsson (L)
Miljönämnden, ordinarie
Email: maskindepon@telia.com
Telefonnummer: 0725-518315
GPlus Twitter Facebook Blog


Emma Sander (L)
Byggnadsnämnden, ersättare
Email: emma.sander@hotmail.com
Telefonnummer: 0702-580461
GPlus Twitter Facebook Blog


Sven-Ingvar Sigvardsson (M)
Miljönämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Pelle Skerup (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie

Telefonnummer: 0703-261220
GPlus Twitter Facebook Blog


Robert Stenbeck (S)
Kommunfullmäktige, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Susanne Stjernfeldt (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Socialnämnden, ersättare Tekniska nämnden, ersättare
Email: stjernfeldt.susanne@telia.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Ruben Ström (KD)
Byggnadsnämnden, 1:e vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden, ersättare Valnämnden, ersättare
Email: ruben.kristdemokrat@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Kenneth Ström (KD)
Kommunfullmäktige, ersättare Tekniska nämnden, ersättare Miljönämnden, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: chevrolet119@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Björn Strömqvist (S)
Kommunrevisionen


GPlus Twitter Facebook Blog


Alling Svensson (C)
Kommunfullmäktige, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie
Email: alling.aspinge@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Mårten Svensson (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Lars-Evald Svensson (SPI)
Kommunstyrelsen, ersättare Socialnämnden, ersättare Valberedningen, ersättare
Email: lars.evald@horby.nu

Jag finns på: GPlus Twitter Facebook Blog


Ulla-Britt Thiman (S)
Kommunfullmäktige, ordförande Hörbybostäder, ordförande
Email: ubthiman@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Renaldo Tirone (S)
Kommunfullmäktige, ordinarie Socialnämnden, ordinarie Valberedningen, ersättare
Email: Renaldo.tirone@seko.se
Telefonnummer: 0706-248 655
GPlus Twitter Facebook Blog


Birger Torkildsen (M)
Kommunfullmäktige, ordinarie Kommunstyrelsen, ersättare Byggnadsnämnden, ordinarie
Email: birger@lybysateri.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Maria Troedsson (C)
Kommunfullmäktige, ersättare
Email: mising80@hotmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Maja Törngren-Uddgård (KD)
Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Email: majatorngren95@hotmail.com
Telefonnummer: 0709-56 34 44
GPlus Twitter Facebook Blog


Marita Westerström (L)
Tekniska nämnden, ersättare Socialnämnden, ordinarie
Email: maritawesterstrom@gmail.com
Telefonnummer: 0707-731 200
GPlus Twitter Facebook Blog


Lillemor Widh (S)
Kommunfullmäktige, ersättare Miljönämnden, 1:e vice ordförande, Socialnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Sandra Vighagen (KD)
Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie


GPlus Twitter Facebook Blog


Jörgen Wihlborg (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Barn- och utbildningsnämnden, ersättare


GPlus Twitter Facebook Blog


Ferid Vänerklint (M)
Socialnämnden, Miljönämnden, ordinarie
Email: feridv61@gmail.com
Telefonnummer: 0706-406528
GPlus Twitter Facebook Blog


Björn Åvik (SPI)
Kommunstyrelsen, ersättare Hörbybostäder, vice ordförande
Email: bjorn.avik@live.se

GPlus Twitter Facebook Blog


Svend Östergaard (SD)
Kommunfullmäktige, ordinarie Byggnadsnämnden, ordinarie Miljönämnden, ersättare Kultur- och fritidsnämnden, ordinarie
Email: svend.ostergaard@gmail.com

GPlus Twitter Facebook Blog


Kontakta våra
FÖRTROENDEVALDA

Sök våra politiker antingen via efternamn eller i rullgardinsmenyn där du kan välja nämnd. Varje förtroendevald väljer själv vilka kontaktuppgifter som ska finnas med samt om de ska synas på bild. Den som vill kan även länka till sociala medier.