Arvodesregler för förtroendevalda

Förtroendevalda i Hörby kommun representerar sina partier i de olika nämnder och styrelser som ingår i den politiska organisationen.

Detta reglemente styr vilka regler som finns när det gäller ersättningar, vad som ingår i ersättningen och liknande.