Fastigheter och annan egendom
tekniska nämnden

En förutsättning för att vi skall ha ett bestående värde i den egendom som tillhör Hörby kommun är att vi underhåller och nyinvesterar. Detta sker genom att:

  • Ta fram en underhållsplan för all fast egendom både i ett längre perspektiv och i närtid
  • Alltid ifrågasätta underhållskostnaden och därigenom nå en maximal effektivitet.
  • Alltid välja den bästa upphandlingen och inte avvisa att verkställighet kan ske genom externa entreprenörer.