Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder ska ha god insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig. 

Du erbjuds utvecklingssamtal en gång per år och du kan alltid be om ett extra samtal.

Dessutom har vi föräldramöten, forum för samråd och familjearrangemang av olika slag. Du är också välkommen att delta i vår verksamhet under en dag eller del av en dag.

Unikum är ett modernt och smidigt webbverktyg, som ger förutsättningar att se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande. Alla barn på Regnbågen har ett konto i Unikum. Genom Unikum blir barnets utveckling synlig i olika former av dokumentation. Föräldrar kan ta del av vad som sker i förskolan, och fånga upp barnens tankar och reflektioner hemma. Pedagoger dokumenterar barnens utveckling, direkt från lärplatta eller dator. Allt kopplas enkelt till läroplan och strävansmål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla kan se. Information kring förskolans och de olika avdelningarnas verksamhet synliggörs och allmän information ges på Unikum.