Välkommen till Skogsgläntan

Skogsgläntans förskola ligger i Ludvigsborg på gränsen mellan Höörs och Hörby kommuner. På förskolan finns fem avdelningar: Lönnen, Boken och Kastanjen för de yngsta barnen, Björken och Eken för de äldre barnen. 

Som vårt namn antyder har vi verkligen skogen nära, både på vår egen gård och utanför. Att grundlägga goda vanor när det gäller utevistelse och rörelse är en av förskolans hjärtefrågor i vårt hälsofrämjande arbete. Det innebär att vi vill lägga grunden för goda vanor, som varar livet ut, och ger kroppslig och själslig hälsa för alla i vår förskola. Det vill vi göra genom ett positivt förhållningssätt till barn och vuxna, delaktighet för alla, utevistelse och roliga naturupplevelser, rörelseglädje, sunda kostvanor samt en ren och trivsam miljö. Vårt viktigaste uppdrag är att se till att barnen får kärleksfull omvårdnad och känner trygghet och glädje hos oss på Skogsgläntan, samt får stimulans och stöd i utveckling och lärande efter vars och ens behov. 

Grunden i förskolan är demokratin. Vi arbetar för att barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde, ta hänsyn till varandra och känna solidaritet med de svaga. I läroplanen framhålls hur viktig leken är för barns utveckling och lärande, och leken får stor plats i vår verksamhet. Barnen ska få uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång, musik, bild, rörelse, drama och tal. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Förskolan ska motverka traditionella könsroller och lägga vikt vid miljöfrågor. ​

​​​​​​​​​​​
Förskolechef
Charlotte Zätterström
0415 - 37 81 67

E-post E-post
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist
0415 - 37 82 41

E-post E-post
Skoladministratör
Jeanette Larsson
0415 - 37 82 46

E-post E-post
Telefonnummer

Boken 0415 - 37 87 95
Lönnen 0415 - 37 87 96
Kastanjen 0415 - 37 87 98
Björken 0415 - 37 87 94
Eken 0415 - 37 87 97

Adress

Ardennervägen 9
242 71 Ludvigsborg