​Trollbäckens avdelningar

Fjärilen

På denna avdelning finns barn mellan 1 och 2 år.

Här blandas omsorg, lek och pedagogik och verksamheten utgår från barnens behov och intressen. Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och utforskande och tycker att det är viktigt att erbjuda barnen en trygg och rolig lärmiljö.

 Fjärilen.jpg

Nyckelpigan

På Nyckelpigan finns barn mellan 1 och 3 år. Vi pedagoger som arbetar på Nyckelpigan lägger stor vikt vid att barnen ska känna trygghet och glädje under sin tid hos oss. Barnens intressen, delaktighet och inflytande är det som lägger grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter att få en miljö som är inspirerande, fantasifull, kreativ samt gynnar barnens utveckling och lärande.

Trollsländan

Trollsländan är en avdelning med barn 1-3 år. Vi arbetar för att bemöta varje enskilt barn och vårdnadshavare med respekt och öppenhet. Vi utgår från att alla har lika värde.

Vi arbetar långsiktigt och aktivt för att erbjuda alla barn en rolig, trygg och lärorik verksamhet där samtliga ska känna sig delaktiga, och vi pedagoger är medupptäckare i barnens lärprocesser.

 

Humlan

På Humlan finns barn mellan 3 och 5 år. Vi Humle-pedagoger gör allt vi kan för att skapa en glad och lustfylld stämning hos oss. Att ha kul och skratta är för oss lika viktigt som att känna sig trygg och ha en famn att krypa upp i.
Under en dag på Humlan får barnen vara med och forma innehållet. Vi är medforskare, och när barnen visar intresse för något så söker vi kunskapen tillsammans. Våra nyckelord är: Trygga respektfulla relationer.

Getingen

På Getingen finns också barn i åldern 3-5 år. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska känna trygghet och allas lika värde.

Barnens intressen, delaktighet och inflytande är det som lägger grunden till det lustfyllda lärandet.

I den dagliga verksamheten vill vi skapa struktur för att barnen ska få goda kamratrelationer och lekro.

Myran

På Myran finns barn i åldern 1-3 år.

Snigeln

På Snigeln finns barn i åldern 1-5 år.