​Västanvindens avdelningar

Ekorren

På Ekorren går de äldre barnen, 4-5 åringarna.  Vi lägger stor vikt vid barnens inflytande. Här ger vi möjlighet för barnen att själva få bestämma vad de vill göra under vissa delar av dagen. Vi pedagoger finns till hands för att hjälpa, stötta och stärka barnen i det de vill göra. I den fria leken bearbetas mycket
av alla intryck som barn får, och vuxenvärldens alla sysslor. Utelek är en viktig del under dagen. Vi behöver alla ut och röra på oss och få frisk luft. Skogen har vi nära inpå oss och den utnyttjar vi naturligtvis.

Myran 

På Myran har vi 3-4 åringarna. Vi arbetar mycket med bekräftande och stärkande ord som stödjer språkutvecklingen och självkänslan. Vår ambition är att barnen ska få utvecklas i sin egen takt och att deras vardag präglas av trygghet, glädje och lekfullhet. I samarbete med er föräldrar skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens tillvaro.

Nyckelpigan 

På Nyckelpigan har vi de yngsta barnen, 1-2 åringarna.  Här lägger vi stor vikt vid att skapa en trygg och inspirerande miljö. Detta gör vi bland annat genom att vi som pedagoger är närvarande och engagerade i barnens vardagliga upptäckande och finns till hands när barnen behöver ett tryggt knä eller närhet.Vi erbjuder varierad verksamhet under hela dagen, både utom- och inomhus.