​Föräldrasamverkan

Forum för samråd är forumet där vårdnadshavare och föräldrar, personal och rektorer möts, diskuterar och informerar om skolans verksamheter.

Vi har möte två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen. Rektor
håller i mötena. Kallelse och protokoll läggs ut på vår skolportal V-klass , som är skolans informationskanal ut till vårdnadshavare och föräldrar.