Fritidshem

På Älvdalsskolans fritidshem har vi de fem avdelningarna Vallmon, Älvis, Solrosen, Violen och Rosen.

Vi har cirka 150 elever inskrivna i verksamheten. Upplägget för dagen varierar lite beroende på åldersgruppen. Varje eftermiddag erbjuds mellanmål, och för de barn som är kvar efter kl.16.30 erbjuds även frukt.

Bland fritidshemmets aktiviteter kan nämnas filmmys, idrott i idrottshallen, utflykter till skogen och badet samt pyssel och skapande.

Åldersindelningen på avdelningarna är följande:

Solrosen förskoleklass C

Älvis förskoleklass D

Violen årskurs 1

Vallmon årskurs 2-3

Rosen årskurs 4-6​​

Älvdalsskolans fritidshem

Vallmogatan 9
242 34 Hörby
 
Solrosen 0733 - 31 81 79
Älvis 0733 - 31 81 64
Vallmon 0733 - 31 02 57
Rosen 0733 - 31 02 32
Violen 0733 - 31 81 63