Kvalitetsarbete

I årskurserna F-3  vill vi utveckla elevernas läsning eftersom läsning och läsförståelse är en av grunderna till all kunskapsutveckling. Varje klasslärare och lärare i svenska arbetar individuellt i sin klass med detta.

Vi ser att eleverna utvecklar sina förmågor att diskutera och reflektera över olika texter. Detta ser vi genom att filma diskussioner före och efter olika
projekt, lyssna och iaktta diskussioner i andra klasser än den egna, för att observera läsutvecklingen samt att undersöka barnens egen känsla inför läsning före och efter ett läsprojekt.

I årskurserna 4-6 vill vi stimulera de tysta eleverna till att bli mer muntligt aktiva i alla ämnen. Vi ger dem ordet oftare och ger dem positiv uppmärksamhet även när de inte kräver det.

Vi lämnar medvetet talutrymme och skapar goda relationer med dem även utanför klassrummet. Vi gör medvetna gruppindelningar, och har varierande arbetssätt, och arbetar också med möblering och placering i klassrummet.