De la Gardie skola årskurs 1-3

På vår skola har vi elever från årskurs 1 till årskurs 3. De la Gardie skola är en vacker gammal byggnad med stora fina klassrum, och runt skolbyggnaden har barnen tillgång till en varierande och fin utemiljö.

Vår målsättning är att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till skolan varje dag. Vi är en liten skola där alla pedagoger känner alla
barn som går på skolan och detta skapar trygghet för eleverna. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, och målsättningen är att ge eleverna en god start i sitt lärande. Värdegrundsarbetet är mycket tydligt. Att vi ska visa hänsyn och respekt mot varandra är väl känt, och arbetsglädje och trygghet är en förutsättning för att uppnå goda resultat.