Fritidshem

Fritidshemsverksamheten utgår från samma läroplan som grundskolan, Lgr 11, och har ett tydligt uppdrag med inriktning på att stimulera elevernas utveckling och lärande – som ett komplement till utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet ska också erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På Frostaskolans fritidshem består personalen till största delen av utbildade fritidspedagoger eller personal med annan pedagogisk utbildning – vilket är ovanligt. Vi är stolta över vårt fritidshem, och arbetar ständigt för att det ska bli ännu bättre. Fritidshemmet arbetar medvetet utifrån uppdraget ovan och kännetecknas av:

helhetsperspektiv – i möjligaste mån träffar barnen samma fritidspedagoger under skoldagen som på   fritids

  • elevinflytande i form av fritidsråd
  • variation i aktivitetsutbudet
  • goda kontakter med vårdnadshavare
  • aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete

Fritidshemmet är öppet måndag till fredag 06.00-18.30. Det finns fyra fritidshemsavdelningar på Frostaskolan:

  • Pluto finns i nedre längan, och är den avdelning som har barn från förskoleklassen.
  • Kastanjen ligger i övre längan, och har barn främst från klass 1a och 2a.
  • Eken finns också i övre längan, och har barn främst från klass 1b och 2b.
  • Jupiter har nyligen fått nya fräscha lokaler i källarplan i mellanstadiebyggnaden. Här finns främst barnen i årskurs 3 och uppåt, men även några barn från årskurs 2.
Frostaskolans fritidshem

Komministergatan 4
242 32 Hörby
 
Pluto 0415 – 37 84 30
Eken 0415 – 37 84 20
Kastanjen 0415 – 37 84 20
Jupiter 0415 – 37 84 29