​Elevråd och matråd

För att öka elevernas inflytande och medbestämmande har vi på Georgshillsskolan elevråd.  Elevråden består av två representanter från varje klass från år 7-9. År F-3 och år 4-5 har också ett gemensamt råd. Inför varje läsårsstart utses klassrepresentanter till elevrådet.

Ansvariga för elevrådet är rektor som tillsammans arbetar med rådet och som sammankallar till elevråd. Grunden för denna verksamhet är att varje klass har klassråd en gång i veckan där elevrådsrepresentanterna alltid ger en sammanfattning av elevrådsmötet.

En gång i månaden samlas skolans matråd, där alla klasser är representerade. Matrådets syfte är att eleverna ska kunna påverka maten och få kännedom om hur mycket som slängs. De ska vara delaktiga vid nya recept och välja nya maträtter. Ett forum för att kunna tycka till om saker gällande mat och matsal.

6-9 matsal.jpg