Kost

På skolan serveras en allsidig klimatsmart  och näringsrik kost, och maten tillagas i vårt tillagningskök.

Det stämmer väl överens med vår inriktning på miljö och hälsa, eftersom syftet med klimatsmart mat är elevernas hälsa och välbefinnande. Samtidigt sparar vi på miljön och dess resurser.

Vid några tillfällen lagar vår kokerska mat utomhus till hela förskolan och skolan, vilket är uppskattat av både barn och personal.