​Fritidshem

På Långaröds fritidshem Blåklockan har vi cirka 40 barn. De flesta barnen är 6-10 år men alla barn upp till 12 år är välkomna till fritidshemmet. Vi arbetar åldersintegrerat där alla barnen är på samma avdelning. Genom detta får barnen lära sig mycket av varandra, där de äldre barnen får utbyte genom att lära de yngre och de yngre lär av de äldre.

På Blåklockan har vi bra lokaler att vistas i, helt anpassade efter fritidsverksamhet. Vi har en fin utemiljö där vi har nära till skogen och en stor damm. Vi har även en stor och varierad skolgård att vistas på. Aktiviteterna på
fritidshemmet utgår från barnens behov, intressen och idéer. Barnens inflytande styr stora delar av verksamheten. Vi jobbar även med att barnen ska hitta nya intressen och aktiviteter. Vi är regelbundet i vår gymnastiksal där vi leker lekar och tränar olika bollsporter.

Föräldrar bjuds varje termin in till drop-in, där barnen visar upp vad de har gjort under terminen, men även genom att sätta upp bilder och collage. Vi ger ut veckobrev med information om veckan som varit och schema för veckans aktiviteter. Under loven jobbar fritidshemmen i Hörby ofta tillsammans. Vi medverkar då på olika aktiviteter som arrangeras inom vår kommun av olika aktörer. Allt för att barnen ska få träffas och känna samhörighet. 

Blåklockans fritidshem

Långaröd
242 96 Hörby
 
0415 - 603 24