Studie- och yrkesvägledning

Arbetet med studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och ett område som ska integreras i undervisningen redan från årskurs ett. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och ett viktigt och omfattande uppdrag för skolan.

I Skolverkets Allmänna råd- Arbete med studie- och yrkesvägledning beskrivs huvudmannens, rektorns, lärarens och studie- och yrkesvägledarens ansvarsområden. Råden utgår från bestämmelser i Skollagen och Läroplanen Lgr - 11.

Detta kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa dig med:

  • Information: Om olika alternativ kring studie- och yrkesvägar, till exempel vilka gymnasieutbildningar som finns. Vilka skolor? Vad är kravet för att komma in på respektive utbildning?
  • Söka fakta: Vi hjälper dig med var du hittar information kring ditt intresseområde.
  • Skapa motivation: Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt?
  • Förmedla kontakter: Med olika utbildningsanordnare, företag, etc.
  • Fatta beslut: Genom att hjälpa dig att sortera tankarna kring alternativen.
  • Hur gör jag valet? Praktisk genomgång av webbansökan.

Studie- och yrkesvägledning ska genom undervisning, vägledningssamtal och olika informationsinsatser kunna hjälpa elever att fatta beslut kring val av utbildning och yrke. Inför gymnasievalet erbjuds alla elever vägledningssamtal.

Ni är välkomna att höra av er till oss!

 

Studie- och yrkesvägledare

Marie Andersson
0415 - 37 84 66
0733 - 31 84 66
 
Anna Dahlgren
0415 - 37 84 03