Resebidrag

Gäller endast för elever med minst 6 km till skolan, som är födda 1999 eller senare.

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunerna ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag.

Ansökan om resebidrag 2018/2019

Nu kan du som ska gå i gymnasiet till hösten ansöka om busskort.

Nytt för i år!

För att du ska erhålla ett resebidrag/läsårskort var vänlig och gör din ansökan via vår e-tjänst, senast den 30 juli 2018.

Resebidrag/läsårskort skickas ut from vecka 33 till din folkbokföringsadress.

Om länken inte fungerar går in på Hörby kommuns startsida och klicka på ”puffen” HÖRBY24 som finns till höger. Skriv resebidrag i sökrutan, klicka på "Till tjänsten¨.
Med hjälp av denna e-tjänst kan Du ansöka om resebidrag för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som elev eller din vårdnadshavare kan göra ansökan. Observera att du som elev måste vara myndig och ha tillgång till BankID/Mobilt BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag
För att få resebidrag måste Du uppfylla följande grundvillkor:
  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan Din folkbokföringsadress och skolan skall vara minst 6 km.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön. 
  • Du får kortet till vårterminen det år Du fyller 20 år.
Du som har 6 km eller mer från Din bostad till närmsta hållplats kan få tilläggsbidrag. Om Du flyttar, avbrutit eller inte påbörjat din utbildning uppfyller du inte längre villkoren för resebidrag.
 
Om du inte längre uppfyller villkoren för att få resebidrag är du skyldig att lämna in läsårskortet till Hörby kommun.
 
Återlämnas inte läsårskortet debiteras du en summa motsvarande kortets värde. 
 
Ansökan lämnas in en gång per läsår.
 

Förlust av eller skador på Läsårskortet.
Läsårskortet är personligt och får ej överlåtas. Vid skador på eller förlust av kortet görs anmälan till Hörby kommun. Nytt kort ersätts mot en avgift på 300 kronor. Är kortet inte skadat genom yttre påverkan och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.
Ansökan ska lämnas för varje läsår.


 

 

 

 ​​​​​​​​​​

Förvaltningsadministratör

Anita Pagmyr Nilsson
0415 - 37 82 37

Resebidragsansökan