Studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor som handlar om dina framtida studier eller yrkesval kan du alltid vända dig till vår studie- och yrkesvägledare som också hjälper dig om du undrar över något som gäller dina studier på skolan.

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att ge information och vägledning till dig inför kommande studier och yrkesval. Målsättningen med vägledning är att du ska få ett bättre beslutsunderlag inför fortsatta studier och en ökad självinsikt och ökade kunskaper om de alternativ som finns att välja mellan. Det är viktigt att det är du som själv som fattar beslutet.

Studie- och yrkesvägledare

Angela Agosti
0415 - 37 84 08