Katt

Katter är mer självständiga än hundar och har rätt att röra sig fritt.

Det gäller både på kattägarens tomt och på andras tomter, men det innebär inte att katten får orsaka stora problem i området. Du som äger en katt bör se till att den inte orsakar olägenheter för dina grannar.

Katter har rätt att röra sig fritt, vilket har slagits fast i domstol. Det innebär att det inte är någon olägenhet för människors hälsa om grannens katt kommer in på din tomt. Det innebär också att du får stå ut med att katter gör sina behov i dina rabatter, tar småfåglar eller lämnar hår på möblerna.

Du får lov att schasa ut katten från din trädgård eller din bostad, men det innebär inte att du får lov att skada den. Om du vill undvika att ha katter i trädgården så låt bli att mata dem. Det kan leda till att katten kommer tillbaka och drar med sig fler katter.

I vissa fall kan katter räknas som en olägenhet som måste tas om hand. Det kan till exempel handla om att ett stort antal katter finns inom samma område.

Fick du hjälp av informationen på sidan?