Avgifter och leveranser

För alla våra produkter tar vi ut avgift som är fastställd i en taxa. Avgiften faktureras i samband med leverans.

Taxan omfattar avgift för bland annat följande tjänster:

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning
 • lägeskontrollbevis
 • gränsutvisning

Du hittar aktuella avgifter längre ner.

Ungefärliga leveranstider

Tänk på att leveranstiderna gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade samt korrekta och kompletta. Om allt är i sin ordning är våra leveranstider följande:

 • Nybyggnadskarta – 6 veckor
 • Lägeskontrollbevis – 6 veckor
 • Husutstakning – 1 vecka
 • Gränsutvisning – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?