Gällande detaljplaner

Hörby tätort tillsammans med en stor del av kommunens mindre orter omfattas helt eller delvis av detaljplaner.

Detsamma gäller för flertalet stug- och fritidshusområden runt om i kommunen samt för vissa verksamheter. De gällande detaljplanerna för Hörby kommun finns beskrivna i översiktskarta, som du kan hittar här:

Översiktskarta med detaljplaner för Hörby kommun

Har du frågor om detaljplaner är du välkommen att kontakta Planering & Utveckling. Har du frågor om nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad är du välkommen att kontakta Bygg & Miljö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?