Gällande detaljplaner

Hörby tätort tillsammans med en stor del av kommunens mindre orter omfattas helt eller delvis av detaljplaner.

Det samma gäller för flertalet stug- och fritidshusområden runt om i kommunen samt för vissa verksamheter. Här presenterar de gällande detaljplanerna för Hörby kommun.

Klicka på Hitta via karta nedan och se vilken detaljplan som gäller var. Har du frågor om detaljplaner är du välkommen att kontakta Planering & Utveckling. Har du frågor om nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad är du välkommen att kontakta Bygg & Miljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.