Pågående planarbete

En detaljplan är en karta över ett område, som visar hur man får bygga i området. Kartan styr också hur området får användas. Nästan all mark i tätorter är detaljplanerad, men på landsbygden brukar det inte finnas detaljplaner.

Läs mer om de olika planerna genom att klicka på länkarna nedan. Handlingarna till de detaljplaner som är ute på samråd eller granskning finns även tillgängliga i kommunhuset.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?