Gällande detaljplaner

Hörby tätort tillsammans med en stor del av kommunens mindre orter omfattas helt eller delvis av detaljplaner.

Detsamma gäller för flertalet stug- och fritidshusområden runt om i kommunen samt för vissa verksamheter. De gällande detaljplanerna för Hörby kommun finns beskrivna i översiktskarta, som du kan hittar här:

Översiktskarta med detaljplaner för Hörby kommun

Har du frågor om detaljplaner är du välkommen att kontakta Planering & Utveckling. Har du frågor om nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad är du välkommen att kontakta Bygg & Miljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.