Studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor kring studier eller yrkesval kan du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledaren finns till för att ge information och vägledning inför ditt val av studier och yrke. Målet är att du ska få tillräckligt mycket information för att kunna göra ett välgrundat val. Du ska också få en bra bild av vilka alternativ som finns och hur du själv hittar mer information.

Varje grundskola har sin egen studie- och yrkesvägledare. Du som går i gymnasiet hittar studie- och yrkesvägledaren på din skola. Det finns även två studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen på Hörby Lärcenter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.