Problem med ilska och aggression

Har du svårt att kontrollera din ilska? Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?

Har du använt eller varit nära att använda våld mot en partner, familjemedlem eller mot någon annan närstående?

Blir du ibland så arg att du riskerar att skada någon?

Har du knuffat, slagit, skrämt eller på något annat sätt skadat någon i din närhet? Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Familjefrid vänder sig även till dig som utövat våld och du har rätt att bemötas med respekt och empati.

I Hörby kommun har vi två behandlare inom Öppenvården som arbetar med stödsamtal till de som utövar eller riskerar att utöva våld, så kallade ”icke-våldsamtal” som grundar sig i behandlingsmetoden ATV (Alternativ till våld).

Du har rätt att få stöd

Du har rätt att få hjälp med att sluta använda våld, att få hjälp med att ta kontroll över din situation samt att bearbeta dina upplevelser för att kunna må bättre. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med

  • 5 fria råd- och stöd samtal, utan journalföring
  • Stöd i kontakt med myndigheter såsom polis, socialtjänsten med flera.

Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.