Problem med ilska och aggression

Har du använt eller varit nära att använda våld mot en partner, familjemedlem eller annan närstående? Har du svårt att kontrollera din ilska och är rädd att gå över gränsen? 

Familjefrid vänder sig även till dig som utövat våld. Du har rätt att bemötas med respekt och empati. I Hörby kommun har vi två behandlare inom öppenvården som arbetar med stödsamtal till de som utövar eller riskerar att utöva våld, så kallade ”icke-våldsamtal” som grundar sig i behandlingsmetoden ATV (Alternativ till våld).

Du har rätt att få stöd

Du har rätt att få hjälp med att sluta använda våld, att få hjälp med att ta kontroll över din situation samt att bearbeta dina upplevelser för att kunna må bättre. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Detta kan du få hjälp med

  • 5 fria råd- och stöd samtal, utan journalföring
  • Stöd i kontakt med myndigheter såsom polis, socialtjänsten med flera.

Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?