Misstanke om människohandel

Människohandel förekommer i Sverige. Det innebär att människor utnyttjas för bland annat sexuella ändamål, tiggeri, tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, som bistår myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinatorns uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorn i din kommun finns på webbplatsen för Nationellt metodstödsteam.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?