Barn och unga som upplevt våld

Om du har varit med om att mamma eller pappa har varit utsatta för våld eller om du själv har blivit utsatt i familjen, kan det vara skönt att få prata med någon om det.

Att se sin förälder blir slagen och förnedrad eller att själv bli utsatt, är nog något av det svåraste ett barn kan uppleva. Du ska veta att du inte är ensam om att ha upplevt våld i familjen. Om du är ung och vill prata med någon kan du ringa till familjebehandlaren eller till ungdomsbehandlaren. De kan ge dig råd om hur och vad du ska göra. Du kan få möjlighet att träffa dem ensamma eller tillsammans med någon förälder.

Gör en orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller ungdom lever i en familj där det förekommer våld och kränkningar antingen riktat mot barnet/den unga själv eller mot någon annan i familjen, bör du göra en orosanmälan till Mottaget på myndighetsenheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?