Misstanke om människohandel

Människohandel förekommer i Sverige. Det innebär att människor utnyttjas för bland annat sexuella ändamål, tiggeri, tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, som bistår myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinatorns uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorn i din kommun finns på webbplatsen för Nationellt metodstödsteam.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.